Smyge 13 juli
Parken 31 aug
Parken 2 november
OBS ! Medlem kan ni bli genom att sätta in 100:- på Riffets plusgiro 414268-3. Ange namn,adress och gärna emailadress